J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Start
Pożyczka termomodrnizacyjna dla przedsiębiorców
Wpisał: Administrator   
16.10.2018.
                     
Czytaj całość…
 
Władze Prawa i Sprawiedliwości na spotkaniu w Poświętnem
Wpisał: Administrator   
15.10.2018.

13.10.2018 r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem odbyło się spotkanie mieszkańców z władzami  Prawa i Sprawiedliwości:  Panem ministrem, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, szefem struktur Prawa i Sprawiedliwości w woj. podlaskim Krzysztofem Jurgielem, z poseł Bernadettą Krynicką, oraz kandydatami na radnych do Sejmiku Województwa Podlaskiego – Panem Grzegorzem Kapicą i Panią Mirosławą Anną Jaroszewicz – Łojewską.

Czytaj całość…
 
INFORMACJA O ODBIORZE ODPADÓW GABARYTOWYCH
Wpisał: Administrator   
15.10.2018.

INFORMACJA O ODBIORZE ODPADÓW GABARYTOWYCH

O
dbiór
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużytych opon oraz odpadów problemowych / niebezpiecznych.

Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję najpóźniej do dnia podanego w tabelce.  Zbiórka odpadów zacznie się następnego dnia od godz. 6:00 (nie wiemy ile odpadów wystawią mieszkańcy, więc zbiórka może trwać więcej niż jeden dzień).

Czytaj całość…
 
Dofinansowanie dla OSP w Poświętnem
Wpisał: Administrator   
15.10.2018.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem w dniu 20 czerwca 2018 r.  podpisała umowę z Komendantem   Głównym Państwowej Straży Pożarnej na nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy, który został sfinansowany ze środków otrzymanych tytułem dotacji ‘’ Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ’’.

Czytaj całość…
 
Dotacja dla jednostek osp
Wpisał: Administrator   
15.10.2018.

W dniu 23 maja 2018 roku została zawarta umowa Nr DIT-II.3031.62.2018, pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Poświętne, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Poświętne na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W związku z ww. umową Województwo Podlaskie udzieliło ze swojego budżetu pomocy finansowej Beneficjentowi – Gminie Poświętne w wysokości 5 000,00 zł.

Czytaj całość…
 
Dofinasowanie projektu dla przedszkola w Gminie Poświętne
Wpisał: Administrator   
12.10.2018.


9 października 2018 r. marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno podpisali umowy z 13 beneficjentami ( w tym z Gminą Poświętne reprezentowaną przez wójta Witolda Łapińskiego i skarbnik Annę Zawadzką) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Gmina Poświętne realizuje projekt pn.: „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego”.

Gmina Poświętne otrzymała dofinasowanie w kwocie 34 948,82 zł

Czytaj całość…
 
Fundusz Sprawiedliwości  dofinasowanie dla strażaków
Wpisał: Administrator   
12.10.2018.

8 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przedstawiciele Gminy Poświętne: Wójt Witold Łapiński, Skarbnik Anna Zawadzka oraz Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem Karol Sienkiewicz podpisali umowę  na powierzenie realizacji zadań z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju sytemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
Gmina Poświętne otrzymała dofinasowanie w kwocie 68.260,50 zł.

Czytaj całość…
 
Ubezpieczenie NNW dzieci rolników
Wpisał: Administrator   
12.10.2018.
     
Czytaj całość…
 
Odbiór odpadów zmiesszanych
Wpisał: Administrator   
11.10.2018.

INFORMACJA

Informujemy, że odbiór odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych
w zabudowie jednorodzinnej w Gminie Poświętne w miesiącu listopadzie 2018 r.
w miejscowościach:

- Brzozowo Solniki,
Dzierżki,
- Dzierżki Ząbki,
- Gołębie,
- Grochy,
- Kamińskie Jaśki,
- Kamińskie Ocioski,
- Kamińskie Pliszki,
- Kamińskie Wiktory,
- Zdrody Nowe,
- Zdrody Stare

 

 Odpady zmieszane i segregowane będą odebrane w 

piątek w dniu

2 LISTOPADA 2018 r.

            ASTWA
Przedsiębiorstwo Usługowo Asenizacyjne

Czytaj całość…
 
BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA  organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Wpisał: Administrator   
11.10.2018.

W minionym tygodniu odbyły się pierwsze zajęcia taneczne, sportowe i teatralne z projektu „BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”. Projekt dofinansowany z rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” Koordynowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gmina Poświętne realizuje zadanie 3.1 Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży. Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej i ich rodziców, nauczycieli i opiekunów.

Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 18 z 986
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws